Juridisch advies en rechtshulp in Deurne

Contact opnemen

Advocaat Hendriks uit Deurne biedt juridisch advies en (gefinancierde) rechtshulp op het gebied van vluchtelingenrecht,  personen- en familierecht  waaronder scheidingsrecht. Door gebruik te maken van gefinancierde rechtshulp, kunt u een groot deel van de kosten voor uw advocaat via de overheid vergoed krijgen. Wel betaalt u altijd een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Samen met uw advocaat van Advocaat Hendriks stelt u een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp op. Deze aanvraag dienen wij  voor u in bij de Raad voor Rechtsbijstand, waarna deze Raad beslist of u in aanmerking komt voor deze vorm van rechtshulp. Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze rechtsgebieden? Op deze pagina vindt u meer informatie, maar u kunt ook altijd contact met ons opnemen.

Vluchtelingenrecht

Dankzij het vluchtelingenrecht kunt u als vluchteling een asielaanvraag voor verblijf in Nederland indienen. Ook na een afwijzing kunt u gebruikmaken van een herhaalde asielaanvraag. Mede dankzij het professionele juridisch advies op maat van Advocaat Hendriks uit Deurne wordt deze procedure voor u inzichtelijk. Wij kunnen u bijstaan bij de voorbereiding en de aanvraag van uw asielprocedure.

Personen- en familierecht

Onder het Nederlandse burgerlijk recht valt het zogenaamde personen- en familierecht. Dit recht behelst onder meer echtscheiding, alimentaties, adoptie of ondertoezichtstellingen. Advocaat Hendriks uit Deurne kan u van alle gewenste informatie voorzien en u opheldering geven over diverse zaken binnen het personen- en familierecht.

Scheidingsrecht

Als een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, resulteert dit nog vaak in allerlei vervelende situaties. Daarom is het van groot belang om zaken als alimentatie en een omgangsregeling met de kinderen goed te regelen. Onze ervaren advocaten begeleiden en representeren u op professionele wijze tijdens het gehele proces en houden daarbij bovendien rekening met uw wensen. 
 

Als u en uw partner samen een bedrijf hebben of als één van u een eigen onderneming heeft, wordt het echtscheidingsproces aanzienlijk ingewikkelder. Financiële en vennootschapsrechtelijke aspecten spelen bij een dergelijke scheidingsprocedure een grote rol. Als specialist op het gebied van scheidingsrecht kan Advocaat Hendriks u ook in dit proces terzijde staan. Daarbij maken wij duidelijke en transparante prijsafspraken, zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

 

Wilt u uw echtscheiding in Deurne laten regelen door de beste advocaat? Neem contact met ons op en maak een afspraak bij Advocaat Hendriks.

Privacy en gratis spreekuur

Bij de voering van zijn praktijk ziet mr Hendriks erop toe dat persoonsgegevens die verwerkt worden afdoende overeenkomstig de regels van de Orde van Advocaten beschermd worden, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Op vrijdagavonden van 19:00 - 21:00 uur is er op afspraak gelegenheid voor een gratis gesprek. Daar kunt u terecht voor allerlei vragen op juridisch gebied. U kunt tijdens kantooruren bellen voor het maken van een afspraak.