Over juridisch advies en onze rechtshulp

Wanneer u op zoek bent naar juridisch advies of gefinancierde rechtshulp, dan bent u bij Advocatenkantoor Hendriks uit Deurne aan het juiste adres.

Door gebruik te maken van gefinancierde rechtshulp, kunt u een deel van de kosten voor uw advocaat via de overheid vergoed krijgen. Wel betaalt u altijd een eigen bijdrage en deze is afhankelijk van uw inkomen of vermogen.

Samen met uw advocaat van Advocatenkantoor Hendriks uit Deurne wordt een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp opgesteld. Deze aanvraag dient men in bij de Raad voor Rechtsbijstand, waarna deze Raad beslist of u in aanmerking komt voor deze vorm van rechtshulp.

De gefinancierde rechtshulp die Advocatenkantoor Hendriks uit Deurne u kan bieden bestaat onder andere uit juridisch advies en rechtshulp op het gebied van:

  • Vluchtelingenrecht
  • Arbeidsrecht
  • Sociale zekerheid
  • Personen- en familierecht
Vreemdelingenrecht

Vluchtelingenrecht

Dankzij het vluchtelingenrecht kunt u als vluchteling een asielaanvraag voor verblijf in Nederland indienen. Ook na een afwijzing kunt u gebruik maken van een herhaalde asielaanvraag. Mede dankzij het professionele juridisch advies op maat van Advocatenkantoor Hendriks uit Deurne wordt deze procedure voor u inzichtelijk. Wij kunnen u bijstaan bij de voorbereiding en de aanvraag van uw asielprocedure.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Heeft u te maken met ontslag? Dan is het van belang dat u zich goed laat informeren over uw rechtspositie. Zo kunnen wij voor u berekenen hoe hoog de transitievergoeding wordt. Als werknemer heeft u namelijk diverse rechten en plichten. Ook uw werkgever heeft zich te houden aan bepaalde wetten en regels. Wanneer de werkgever zich op welke wijze dan ook niet aan deze wetten en regels houdt, kunt u juridisch advies inwinnen bij ons advocatenkantoor in Deurne.

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Onder sociale zekerheid wordt verstaan dat u als Nederlands burger, indien u –tijdelijk- niet in staat bent in uw eigen inkomen en verzorging te voorzien, dit wordt geregeld door de overheid. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een uitkering. U kunt in een soortgelijke situatie terechtkomen door bijvoorbeeld ontslag, arbeidsongeschiktheid of ziekte.

Personen- en familierecht

Onder het Nederlandse burgerlijk recht valt het zogenaamde personen- en familierecht. Dit recht behelst onder meer echtscheiding, alimentaties, adoptie of ondertoezichtstellingen. Advocatenkantoor Hendriks uit Deurne kan u van alle gewenste informatie voorzien en u opheldering geven over bepaalde zaken binnen het personen- en familierecht.